Úvodní stránka>Aktuality>Valná hromada SK HS Kroměříž, z.s.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLKU SK Hanácká Slavia Kroměříž, z.s.


Výkonný výbor SK Hanácká Slavia Kroměříž, z.s., svolává v souladu se stanovami spolku valnou hromadu spolku SK Hanácká Slavia Kroměříž, z.s., která se bude konat dne 30. 3. 2017 v 16,00 hod. ve VIP místnosti na stadionu SK Hanácká Slavia Kroměříž, z.s. na ulici Obvodová 3607, Kroměříž

 

Program valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady

  2. Volba předsedajícího a pracovního předsednictva valné hromady

  3. Schválení programu valné hromady

  4. Volba mandátové, návrhové a volební komise

  5. Zpráva o činnosti, hospodaření za uplynulé období

  6. Zpráva kontrolní komise

  7. Volba člena Kontrolní komise

  8. Diskuze

  9. Přijetí usnesení

  10. Závěr

 

Prezence členů bude zahájena v 15,45 hod. v místě konání valné hromady.

Mgr. Martin Bsonek

předseda VV