Úvodní stránka>Aktuality>Republikové finále škol v minifotbalu v Kroměříži

Republikového finále třetího ročníku Poháru ministryně školství v minifotbalu se uskuteční v Kroměříži ve dnech 25. a 26. května. Patronem akce je exreprezentant Zdeněk Grygera.

"Na republikové finále se velice těšíme, stejně jako pořádající školy i fotbalová veřejnost. Dobře si uvědomujeme, že jde o vrcholnou mládežnickou akci, kterou jsme dosud v našem regionu nepořádali. Sportovní liga základních škol má velice dobré jméno a to, že jsme hostiteli jejího vyvrcholení právě v minifotbalu, je vyznamenání i pro celý Zlínský kraj. Zbývá už pouze jediné – objednat dobré počasí," říká ředitelka turnaje Svatava Ságnerová.

Zlínský kraj patří mezi regiony, v nichž dívčí fotbal zaujímá historicky i výkonnostně významnou pozici. Například družstvo 1. FC Slovácka je aktuálně na třetím místě tabulky nejvyšší ženské soutěže a jeho dres oblékají také odchovankyně Hanácké Slavie Kroměříž. V letošním republikovém finále Sportovní ligy základních škol budou mít zastoupení hned dva domácí výběry ze základní školy Slovan.

Zdeněk Grygera: "Těším se, protože do Kroměříže se sjede výborná konkurence. Město i celý Zlínský kraj budou hostit podobnou akci vůbec poprvé. Očekávám, že v zápasech uvidím soutěživost, nadšení a bojovnost všech účastníků. Věřím, že společně se mnou si tuto příležitost nenechají v hledišti ujít ani žáci základních škol a mladí fotbalisté z okolních klubů."

"Myslím, že děvčata mohou překvapit. V případě chlapců však už budou ambice rozhodně vyšší. Pomýšlejí totiž na postup až do závěrečné fáze turnaje – tím spíše, že budou hrát před svými spolužáky, trenéry i rodiči," hodnotí šance kroměřížských celků Ságnerová.

Turnaj se uskuteční v areálu SK Hanácká Slavia Kroměříž, stadion má kapacitu dva tisíce diváků. "Stejně jako ostatní fanoušci se těšíme na kvalitní žákovský fotbal. V rámci Asociace školních sportovních klubů ČR jsem stála před dvanácti lety u zrodu dívčí soutěže v minifotbalu, a tak mne osobně těší, že letos už podruhé budou o ministerský pohár bojovat také dívky," věří Ságnerová.

 

Všeobecná ustanovení

1.  Pořadatel                  z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraje, fotbalové oddíly HS Kroměříž a DFK Holešov, Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž a ZŠ Slovan Kroměříž

 

2.  Adresa pořadatele       Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraj, Tyršova 1561, 769 01 Holešov

 

                                               Mgr. Svatava Ságnerová -  mobil: 605 702 141,

 

e-mail: svatka.sagnerova@seznam.cz                                                                      

 

Karel Heinz – mobil: 774 283 970,                

 

                                       e-mail: karelheinz@seznam.cz                                                                                                                                                                               

 3.  Termín konání           čtvrtek 25. května – pátek 26. května 2017 

 

4.  Místo konání              Kroměříž – hřiště Hanácké Slávie Kroměříž

 

                                      travnaté hřiště – dvě velká hřiště na šířku

 

hřiště s umělou trávou – dvě velká hřiště na šířku (za nepříznivého počasí)           

 

5.  Kategorie                  IV. kategorie – starší žáci a žákyně

 

žáci II. stupně ZŠ narození (2000, 2001, 2002, 2003), tercie a kvarty

 

                                      osmiletých gymnázií, primy a sekundy šestiletých gymnázií

 

 

Pro účast družstva v soutěži je nutné splnit 4 podmínky:

 

 1. Družstvo je složeno z žáků jedné školy

 2. Členové družstva musí odpovídat stupněm školy

 3. Členové družstva musí odpovídat ročníkem narození vyhlášené soutěži

 4. Žák smí v daném školním roce v daném sportu startovat pouze

  v jedné věkové kategorii (neplatí pro kategorii VI.A a VI.B)

   

  Všechny čtyři podmínky musí být splněny zároveň!

   

 1. Organizační výbor    

                                  ředitelka soutěže, Mgr. Svatava Ságnerová

                                        sportovní ředitel, Karel Heinz

                                       prezence, Mgr. Alena Zbořilová, Josef Čurda     

                                        hospodářka, ing. Martina Odstrčilíková                 

                                        hospodář za AŠSK ČR, Iva Červená

                                       ubytování a stravování, Bc. Jana Kašparová

                                                 tisk a propagace, Mgr. Renata Podolová                                                                        zdravotní služba, Mgr. Martina Javoříková

                                        správce hřiště, Pavel Buksa                         

                                        FAČR Zlínský kraj, Petr Zapletal                                                                                                        

                                        produkce, IMA Production, s.r.o.

                                                                 

  7. Čestné předsednictvo 

                                        hejtman Zlínského kraje, Jiří Čunek                                          

                                           starosta města Kroměříž, Mgr. Jaroslav Němec              

                                                 prezident AŠSK ČR, Mgr. Václav Lešanovský 

                                           ředitelka T SOŠ veterinární Kroměříž, Mgr. Blažena Kubíčková                                   ředitelka ZŠ Slovan Kroměříž, Mgr. Hana Ginterová                  

                                   patron projektu SLZŠ Zdeněk Grygera                          

  garant fotbalu AŠSK ČR, Josef Čurda                     

                                       

   

  8.  Přihlášky                   zasílejte do středy 17. května 2017 na adresu pořadatele e-mailem na: svatka.sagnerova@seznam.cz na předtištěném formuláři AŠSK (příloha č. 1). V přihlášce uveďte kategorii (H, D), přesný název školy, popř. ŠSK s přesnou adresou (bez zkratek), PSČ, jméno kontaktní osoby s telefonním číslem mobilu a e-mailem, datum narození hráčů a vedoucího družstva.

                                                 Přihláška musí být potvrzena ředitelem školy.

   

  9.  Účastníci                   vítězové kvalifikačních skupin A, B, C, D, E a družstvo pořadatele.                                              

  10. Účastnický poplatek  neplatí se.   

   

  11. Finanční zabezpečení republikového finále  

  Technické a organizační zabezpečení soutěže proběhne na základě uzavřené Smlouvy o pořadatelství a schváleného rozpočtu akce sekretariátem AŠSK.

                                      

  12. Prezence                  25. května 2017 od 10:00 do 12:00 h v areálu DM Štěchovice

                                             povinná dokumentace družstev:

 

 1. 2x originál soupiska družstva potvrzená ředitelem školy (včetně čísel obou sad dresů příloha č. 1);

 2. originál průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny (+ kopie) nebo seznam členů družstev s uvedením ZP, evidenčního čísla a data narození;

 3. doklad totožnosti s fotografií hráče pro možnost konfrontace.

   

  13. Finanční zabezpečení účastníků RF 

  členům AŠSK ČR i nečlenům je hrazeno stravování a ubytování. Jízdné se neproplácí.

                                                                                      

  14. Doprava    

           a) na stadion HS Kroměříž:

  vlakem: trať Praha – Hulín – Kroměříž – z vlakového nádraží pěšky
  1 km k fotbalovému areálu.                           

           vlastní doprava – parkování lze zajistit u DM Štěchovice po domluvě s pořadateli.

           b) doprava do DM Štěchovice: z nádraží linka č. 4 nebo č. 6 do zastávky Květná zahrada (100 m od DM Štěchovice).

           Mezi fotbalovým areálem a ubytovacím zařízením DM Štěchovice bude zajištěna kyvadlová doprava 2 autobusy. 

                                                 - účastníci RF nahlásí organizátorům způsob dopravy.

 

15. Ubytování                 Domov mládeže, Štěchovice 1315, 767 01 Kroměříž; areál Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž; ubytování hradí organizátor soutěže.

        

Upozornění: Vedoucí týmů předají vedoucím ubytoven seznam ubytovaných a zároveň složí kauci 1.000,-Kč na případné škody, která bude, po kontrole ubytovacích zařízení před odjezdem, vrácena.

 

                                                 

16. Stravování                čtvrtek 25. 5. - oběd, večeře ve školní jídelně Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž

 

                                       pátek 26. 5. - snídaně – ve školní jídelně Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž

 

                                      obědový balíček + balíček na cestu – hřiště HS Kroměříž

 

                                      stravování hradí organizátor soutěže                                                      

 

17. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu a po celou dobu soutěže vysílající škola!!!    

 

                                      (vyhláška MŠMT č.55/2005 § 7, odst. 2). Vedoucí družstev odpovídají

 

                                     po celou dobu konání RF za bezpečnost a chování všech členů výpravy.

 

18. Úrazové pojištění      účastníci soutěží a sportovních akcí pořádaných asociací nejsou

 

pojištěni proti úrazům, krádežím a ztrátám. Výkonný výbor AŠSK ČR

 

doporučuje členům AŠSK ČR, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění. Dále doporučuje, aby v případě pojistné události využili možnosti zákonného pojištění žáků ZŠ.

 

Po dobu konání akce je přítomna zdravotní služba zajištěná pořadatelem.

 

Technická ustanovení

 

1. Podmínky účasti         soutěž probíhá podle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR a těchto propozic. Startovat mohou pouze žáci příslušné školy, kteří budou uvedeni na soupisce potvrzené ředitelem školy; vedoucí družstva zodpovídá za zdravotní způsobilost hráčů; v případě změny hráčů na soupisce je vedoucí mužstva povinen předložit aktuální soupisku potvrzenou ředitelem školy i s čísly hráčů. Družstvo tvoří 12 hráčů a 2 vedoucí. Hráči jsou povinni mít během celé soutěže u sebe kartičku pojišťovny.

 

2.  Materiální zabezpečení 

 

každé družstvo musí mít 2 sady kompletních dresů rozdílných barev s čísly.                                                       

 

Povinnosti hráčů: 1) všichni hrají pouze s chrániči holení;

 

2) hráč musí mít obuv určenou pro kopanou;

 

3) hráči nesmí mít kopačky s vyměnitelnými kolíky.

 

                                      Barvy dresů s čísly hráčů budou uvedeny na přihlášce.

 

3.  Míče                          zajišťuje pořadatel.

 

4.  Technická porada      proběhne v salónku HS Kroměříž ve 13:15 hodin. Účastní se jí vedoucí družstev, zástupci pořadatele a rozhodčí. Technická porada je povinná alespoň pro 1 vedoucího z každého družstva!      

 

5.  Rozhodčí                            zajišťuje pořadatel z řad oficiálních rozhodčích FAČR.

 

6.  Soutěžní komise        sportovní ředitel

 

garant fotbalu AŠSK ČR

 

hlavní rozhodčí

 

1 zástupce družstev – zvolen na technické poradě                      

 

7.  Protesty                    námitku podává vedoucí družstva písemně do 10 minut po skončení utkání řediteli soutěže s vkladem 300 Kč. V případě zamítnutí propadá vklad pořadateli. O námitkách rozhodne soutěžní komise.

 

8.   Startující                  družstvo má maximálně 12 hráčů + 2 vedoucí. Alespoň jeden vedoucí musí být v pracovně – právním vztahu se školou.

 

2 sady dresů různé barvy s čísly

 

9.   Pravidla                   

 

Hraje se dle pravidel minifotbalu FAČR, dle soutěžního řádu AŠSK ČR
a dle následných upřesnění:

 

 • počet hráčů 6 + 1

 • klesne-li počet hráčů v poli pod 4, utkání končí

 • velikost branky 5 x 2 m

 • ofsajd neplatí

 • zahrání rukou brankáře mimo pokutové území – penalta

 • střídání hráčů hokejovým způsobem ve vymezeném prostoru

 • při zahrávání volných kopů musí stát hráč soupeře 5 m od míče

 • při zahrávání rohového kopu musí stát hráči soupeře 3 m od brankáře

 • kop od branky je buď výhozem, nebo výkopem míče ze země, hráči soupeře musí být mimo pokutové území

 • „malá domů“ a hra brankáře po „malé domů“ platí jako ve velkém fotbale

 • velikost míče 5

 • míč rozehraný brankářem může spoluhráč převzít v celém prostoru hřiště

 • vyloučení platí jako ve velkém fotbale

 • hrací doba 2x 20 min. + 5 min přestávka mezi poločasy, dívky 2x 15 min.    

                                

  10. Systém soutěže                 

  Postupující z kvalifikací A, B, C, D, E + tým pořadatele budou rozdělen do dvou tříčlenných skupin I., II., ve skupinách hraje každý s každým.

                                                         

  Postup: vítěz skupiny postupuje přímo do semifinále, družstva na 2.
  a 3. místě ve skupině hrají čtvrtfinále: I. 2.A x 3.B, II. 3.A x 2.B.

  Semifinále: vítěz I x 1.A, vítěz II x 1.B. Poražení čtvrtfinalisté hrají
  o 5. místo, poražení semifinalisté hrají o 3. místo

                                   

  O pořadí ve skupinách rozhoduje:

 

 1. počet bodů (výhra 3 body, 2 body vítězství v penaltovém rozstřelu,

  poražený v rozstřelu 1 bod)

 2. vzájemné utkání          

 3. rozdíl skóre ze všech utkání     

 4. vyšší počet vstřelených branek ze všech utkání  

   

  V případě nerozhodného výsledku v utkáních o pořadí se ihned kopou pokutové kopy dle pravidel FAČR

   

  11.  Nasazení družstev    vítězové kvalifikačních skupin budou nasazeni dle klíče

                                        schváleného VV AŠSK ČR

                                        skupina I. - vítězové kvalifikační skupiny B, C, F (pořadatel)

                                        skupina II. - vítězové kvalifikační skupiny A, D, E

   

  12.  Ceny                        vítězná družstva získají Pohár ministryně školství, družstva na druhém a třetím místě obdrží poháry SLZŠ. Družstva na prvních třech místech získají medaile. Všechna družstva obdrží diplomy za umístění a věcné ceny, které zajistí partneři a pořadatel. Současně budou vyhlášeni nejlepší hráči, střelci a brankáři a All Stars tým v obou kategoriích. Ceny dodává partner SLZŠ, společnost Sportisimo.

   

  13.  Zdravotní služba      zajištěna pořadatelem na náklady AŠSK.

   

  14.  Občerstvení   

  základní pitný režim bude zajištěn pořadatelem, další občerstvení je možno zakoupit v prostorách sportovního areálu.

   

  Důležité upozornění:

 

 1. Povinností družstev je zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku bude tým hodnocen mimo soutěž!

 2. Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast.

 3. Pokud se nominované družstvo za kraj nedostaví na RF bez písemné, prokazatelné omluvy zaslané nejpozději 3 dny před konáním RF (poštou, e-mailem) a příslušný kraj nepošle náhradu, je původně nominované družstvo povinno uhradit pořadateli náklady spojené s přípravou jeho startu.

   

   

   

  RÁMCOVÝ ČASOVÝ PROGRAM

   

   

  ČTVRTEK 25. 5. 

   

  10:00–12:00              Prezence – DM Štěchovice

  10:30–12:30              Ubytování – DM Štěchovice     

  11:00–12:45              Oběd pro účastníky – jídelna DM Štěchovice        

  12:30, 12:45, 13:00   Odjezd autobusů z DM Štěchovice na stadion HS Kroměříž              

  13:15–13:40              Technická porada – stadion HS Kroměříž

  14:00                       Slavnostní zahájení                                             

  14:30–17:10              Utkání ve skupinách

  14:30–17:00              Game zóna                                                                                               

  17:00, 17:15, 17:30   Odjezd autobusů ze stadionu HS Kroměříž do DM Štěchovice

  17:30–19:00              Večeře pro účastníky – jídelna DM Štěchovice                                            

  20:00–21:00              All Star Game – interaktivní sportovní večer za účasti patrona, Zdeňka Grygery - sportovní hala DM Štěchovice

  21:00                       Technická porada vedoucích družstev, posezení na bowlingu 

   

   

  PÁTEK 26. 5.

   

  07:30–08:45              Snídaně, vyklizení a předání pokojů

  08:00, 08:15, 08:30   Odjezd autobusu z DM Štěchovice na stadion HS Kroměříž                                            08:50–09:40              Čtvrtfinále (I. 2A x 3B, II. 3A x 2B)

  10:20–11:10              Semifinále (1A x vítěz I.,1.B x vítěz II.)

  11:00–12:00              Distribuce obědových balíčků 

  11:15–12:00              Exhibiční utkání týmu osobností a týmu učitelů

  12:00                       Utkání o 5.- 6. místo                                                   

  12:00                       Utkání o 3.- 4. místo

  13:00                       Finále – dívky / chlapci                                                         

  14:00                       Slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků

  15:00                       Konec turnaje, odjezd družstev

                             

         

 

Mgr. Svatava Ságnerová                    Josef Čurda                               Karel Heinz

 

ředitelka turnaje                      garant sportu AŠSK ČR                      sportovní ředitel