Úvodní stránka>Aktuality>Nová opatření spojená s usnesením vlády ze dne 30.9.2020

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 do dne 18. října 2020, omezuje:

sportovní akce v rámci soutěží organizovaných svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a těchnické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

 

Z výše uvedeného textu je jasné, že činnost všech týmů SK HS Kroměříž nebude omezena a bude probíhat jako obvykle.

 

DO FOTBALOVÉHO AREÁLU SK HS KROMĚŘÍŽ JE ZÁKAZ VSTUPU VŠEM DIVÁKŮM A RODIČŮM.

 

vláda vláda